هزینه انجام کویتیشن

۱۸۰,۰۰۰تومان

لاغری با دستگاه کویتیشن

یک جلسه

شروع با مشاوره رایگان
هزینه پکیج ۴ جلسه‌ای کویتیشن

۶۰۰,۰۰۰تومان

پک بهداشتی و اختصاصی مشتری سیب سبز

لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتیشن

تخفیف هر جلسه ۳۰ هزار تومان

وقت دهی اختصاصی

شروع با مشاوره رایگان
هزینه پکیج ۶ جلسه‌ای کویتیشن

۹۰۰,۰۰۰تومان

پک بهداشتی و اختصاصی مشتری سیب سبز

لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتیشن

تخفیف هر جلسه ۳۰ هزار تومان

وقت دهی اختصاصی

شروع با مشاوره رایگان