دستگاه کویتیشن

هزینه انجام کویتیشن

180,000تومان
  • لاغری با دستگاه کویتیشن
  • یک جلسه

هزینه پکیج 4 جلسه ای کویتیشن

600,000تومان
  • پک بهداشتی و اختصاص مشتری سیب سبز
  • لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتیشن
  • تخفیف هر جلسه 30 هزار تومان
  • وقت دهی اختصاصی

هزینه پکیج 6 جلسه ای کویتیشن

900,000تومان
  • پک بهداشتی و اختصاص مشتری سیب سبز
  • لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتیشن
  • تخفیف هر جلسه 30 هزار تومان
  • وقت دهی اختصاصی
....