این سیستم ایجاد پالسهای قدرتمند و زمان تابش بسیار کوتاه و پرقدرت را میسر می سازد.
فواصل جلسات درمان معمولاً هر دو هفته تا 4 هفته  یک بار است بیشتر تاتوها از دو تا چهار جلسه به طور تقریباً کامل از بین می روند. در برخی ضایعات پوستی همچون خالهای مادرزادی یا لکه های ناشی از بارداری یا کک های ناشی از آفتاب ممکن است به تعداد جلسات بیشتری ( حتی ده جلسه) نیاز وجود داشته باشد و وضع ظاهری در حدود 30 تا 70 درصد بهتر شود. همچنین گاهی تیرگی در محل لیزر گذرا دیده می شود که تدریجاً کمتر شده و ضایعه محو و نامشخص می شود.
از بین بردن خالکوبی و تاتو
مؤثرترین روش از بین بردن خالکوبی و تاتو لیزر می باشد. لیزر نوری پرقدرت است که توسط رنگهای تزریق شده به پوست جذب می شود. انرژی لیزر در این رنگها به گرما تبدیل میشود و مولکولهای آن شکسته و به  قطعات کوچکتر تبدیل می کند. به این ترتیب این مولکولهای کوچکتر به راحتی از بدن دفع می شوند.