جوانسازی

از این لیزر می توان برای جوانسازی پوست استفاده کرده، چرا که پوست ساخته شده کلاژنهای جدیدی دارد همچنین باعث میشود قوام پوست بهتر شده و چروکهایی ریز آن از بین می رود و چروکهای عمیق کمتر می شود از این لیزر همچنین برای بهبود جوشگاه یا اسکار آکنه ها می توان استفاده کرد.
در نواحی اسکار، ستونهایی از سلولهای ناحیه اسکار از بین می رود و ستوانهایی جدید ایجاد و عمق اسکار کمتر می شود.

چروکهای زیر چشم که در اثر بوتاکس از بین نمی روند و دقیقاً زیر پلک هستند، با این لیزر بهبود می یابند. همچنین برای پیری پوست دست لیزر مناسبی است. البته مراقبت از پوست دست با توجه به اینکه دستها در معرض شتشو هستند کمی دقت می خواهد.

....