به کلینیک سبز خوش آمدید

هزینه کربوکسی تراپی استریا

۲۵۰,۰۰۰تومان

رفع ترک پوستی (استریا)

پکیج هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ۲ جلسه به بالا جلسه ای ۵۰ هزار تومان

شروع با مشاوره رایگان
هزینه کربوکسی تراپی پشت دست

۲۵۰,۰۰۰تومان

جوانسازی پوست پشت دست

پکیج هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ۲ جلسه به بالا جلسه‌ای ۵۰ هزار تومان

شروع با مشاوره رایگان
هزینه کربوکسی تراپی صورت

۲۵۰,۰۰۰تومان

جوانسازی صورت

پکیج هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ۲ جلسه به بالا جلسه‌ای ۵۰ هزار تومان

شروع با مشاوره رایگان
هزینه کربوکسی تراپی دور چشم

۲۵۰,۰۰۰تومان

رفع چین و چروک دور چشم

هر جلسه ۲۵۰ هزار تومان

تخفیف ۲ جلسه به بالا جلسه‌ای ۵۰ هزار تومان

شروع با مشاوره رایگان