هزینه انجام کربوکسی تراپی co2

هزینه کربوکسی تراپی استریا

250,000تومان
 • رفع ترک پوستی(استریا)
 • پکیج هر جلسه 250 هزار تومان
 • تخفیف 2 جلسه به بالا جلسه ای 50 هزار تومان

هزینه کربوکسی تراپی پشت دست

250,000تومان
 • جوانسازی پوست پشت دست
 • پکیج هر جلسه 250 هزار تومان
 • تخفیف 2جلسه به بالا جلسه ای 50 هزار تومان

هزینه کربوکسی تراپی صورت

250,000تومان
 • جوانسازی صورت
 • پکیج هر جلسه 250 هزار تومان
 • تخفیف 2 جلسه به بالا جلسه ای 50 هزار تومان

هزینه کربوکسی تراپی دور چشم

250,000تومان
 • رفع چین و چروک دور چشم
 • هر جلسه 250 هزار تومان
 • تخفیف 2 جلسه به بالا جلسه ای 50 هزار تومان
....