مزوتراپی

در ریزش موهایی كه غالباً دلایل هورمونی دارد و تنها داروی واقعی موثر در درمان ریزش مو فیناستراید می باشد اما مصرف خوراكي این دارو عوارض مهمی مانند ناتوانی جنسی و بزرگ شدن سینه را دارد.در مزوتراپی سر علاوه بر فیتاستراید، مواد موثر بسیاری مانند بیوتن، روی و ... وجود دارد كه مستقیماً به پوست مو تزریق میشود. بدین ترتیب مقادیر بسیار زیادی از دارو به فولیكول میرسد بدون اینكه جذب سیتمیك و اثر ناخواسته ای داشته باشد.

....