هزینه انجام ALICE

۶۵,۰۰۰تومان

لاغری با دستگاه آلیس (ALICE)

یک جلسه

شروع با مشاوره رایگان
هزینه پکیج ۱۰ جلسه‌ای ALICE

۶۰۰,۰۰۰تومان

تخفیف هر جلسه ۵۰ هزار تومان

پک اختصاصی مشتری

۱۰ جلسه درمانی

شروع با مشاوره رایگان