درمان چاقی موضعی Cavitation

به برخورد امواج اولتراسوند (یعنی امواج فرا صوتي) با فركانس بسیار زیاد با مولكولهای آب و تشكيل و فوران حباب های ریز در آب كوتيشين گویند.

انجام كوتشين در بافت چربی، سبب تشكيل حبابهای ریز در اطراف سلولهای چربی می‌شود كه به شدت تحت تاثیر امواج اولتراسوند، در حال لرزش و فوران می باشند، برخورد این حبابها با دیواره ی سلولهای چربی و تركيدن آنها سبب پارگی دیواره ی سلولی و بیرون ریختن چربی درون سلولی (تري گلیسيريد) و خروج آب درون سلول می‌گردد.

آب درون سلولی بوسیله سیستم لنفاوی تخلیه و بوسیله كلیه‌ها به شكل ادرار دفع می شود. از این دو یكي دو روز بعد از انجام کویتیشن دفعات ادرار افزایش می یابد. تغییر رنگ و بوی ادرار هم در بعضی بیماران چاق دیده می شود. بنابراین همیشه نوشیدن آب فراوان در همان جلسه توصیه می شود.

و اما چربی درون سلولی ( تری گليسیريد ) كه با كویتيشن آزاد شده، بوسیله ی آنزیمها به گليسرول و اسیدهای چرب آزاد تجزیه می شود.

 گلسيرول نوعی چربی محلول در آب است كه پس از كوتيشين وارد گردش خون می شود و هر سلولی كه نیاز به انرژی دارد آنرا از خون دریافت كرده و به مصرف سوخت وساز ( متابولیسم ) می رساند. ( اسیدهای چرب غیر محلول در آب) بوسیله سیستم گردش لنفاوی به كبد برده می شوند و در آنجا به مولكولهای دیگر تبدیل می شوند و به سوخت و ساز سلولها می‌رسند.

در هر جلسه كوتيشين، تعدادی از سلول‌های چربی از بین می‌روند و چون تكثیر آنها غیر ممكن است، پس درمان با كوتيشين ماندگار و همیشگی است.

در واقع بدون جراحی و كاملاً ایمن توانسته‌ایم با كمك كوتيشين سلولهای چربی را از بین ببریم. بدلیل قدرت بالایی این تكنیك، در هر جلسه كاهش سایز قابل ملاحظه ،چشمگیر و ماندگار است. اثر كوتيشين تا 2 ماه در بافت چربی ادامه دارد و همین طور بهتر می شود.

دستگاه كوتيشين موجود در مركز سیب سبز مجهز به اشعه مادون قرمز و درناژ لنفاوی است كه این دستگاه را از سایر دستگاههای كوتيشين مجزا می سازد و باعث دفع سریع چربی و كاهش سایز تضمینی خواهد بود.

محدودیت استفاده از امواج اولتراسوند در افراد دارای كبد چرب، فشار خون و چربی بالا و افراد دیابتیک می‌باشد. تعداد جلسات این دستگاه بصورت هفته‌اي یك یا دو جلسه می باشد و مابین 8 الی 20 جلسه بسته به میزان چربی ادامه می یابد.

 

میزان تغییر سایز در افراد با توجه به سن، جنس و مقاومت چربی متفاوت است ولی حداقل cm1 كاهش سایز را در همه افراد دارد.

....