به کلینیک سبز خوش آمدید

دستگاه Body composition 

اغلب ما بیش از حد به اعداد و ارقام وزن خود توجه می كنیم و متوجه نیستیم كه بدن ما چقدر چربی، ماهیچه و آب را در بافت خود ذخیره دارد. شما علاوه بر اینكه بر روی كاهش وزن تمركز دارید بیشتر باید به از بین بردن بافت چربی بدن خود فكر كنید. در اوایل برنامه رژیم درمانی كاهش وزن شما بسیار سریع و مناسب صورت می گیرد ولی در ادامه ی روند درمانی كار مشكل می شود و این زمانی است كه شما بافت چربی خود را از دست می دهید. بافت چربی شما 4 یا 5 برابر بافت عضلانی فضا اشغال می كند و كاهش میزان این بافت كه توسط دستگاه ارزیابی می شود نشانه كاهش سایز موثر و پایداری می باشد . رژیمهای ناصحیح و یا برنامه‌هایی كه بدون ارزیابی بافت چربی صورت می گیرد باعث كاهش بافت عضلانی و يا آب بدن می شود كه خود موجب شل شدن و افتادگی شدید می‌شود.

یكي از نتایج مهم از داده های این دستگاه مشاهده و پیش بینی وضع موجود اندام به كمك تجزیه و تحلیل اطلاعات و محاسبات بدست آمده از كامپیوتر می باشد.

 كارشناسان با استفاده از این اطلاعات می توانند، نتیجه نهایی مناسب اندام شما را به راحتی قبل از اینكه برنامه خود را آغاز كنید مشخص كنند تا با استفاده از این اطلاعات در یابند كه هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارید و چه فرم بدنی را دنبال می كنید و برای رسیدن به هدف، چه مراحلی باید طی شود.